11 Aralık 2013, 09:34 - 
JAPONLARA ÇİNLİLERE PEYGAMBER GELMİŞ MİDİR?

JAPONLARA ÇİNLİLERE PEYGAMBER GELMİŞ MİDİR?

Geçmişinde, atalarında, bir uyarıcı bir peygamber bir elçi olmayan hiçbir kavim veya millet yoktur.

 

Cenabı Allah (cc.) muhakkak her kavme bir uyarıcı, bir müjdeleyici, bir elçi, bir resul, bir mesaj verici ve haberdar edici, göndermiştir. Kuran ı Kerim’de birçok ayeti kerimede bu bahis anlatılmış, ifade edilmiştir. Kuran ı Kerim’de ismi zikredilen peygamberlerin dışında sahih bir hadisi şerifte, insanlık tarihi boyunca 124.000 peygamberin gönderildiği belirtilmektedir. Ayrıca Kuran ı Kerim’de bazı peygamberlerin kıssası geçmiş, bazılarının ise geçmemiştir. Düşünün 124.000 peygamber gelmiştir, her kavme, her millete bir peygamber, bir elçi muhakkak, şüphesiz gelmiştir.

Geçmişinde, atalarında, bir uyarıcı bir peygamber bir elçi olmayan hiçbir kavim veya millet yoktur.

Şimdi bazı yerlerde görüyorum, diyorlar ki Japonlara, Çinlilere, Afrika kavimlerine, Kızılderililere, neden hiç peygamber gelmemiştir. Diyorum ki, hepsine gelmiştir, bazılarının kıssası Kuran ı Kerim’de geçiyor, bazılarının ise geçmiyor. Bazıları Peygamberimize sav. Bildirilmiş, bazıları bildirilmemiştir. Emin olun bu milletlerin her birine elçi, peygamber gelmiştir. Atalarına, atalarının atalarına peygamber gelmiştir, ancak zamanla unutulmuş, tahrif edilmiş, farklılaştırılmış, ve hatta belki putlaştırılmaya yüz tutmuştur.

Japonlar ve Çinlilerde Tao, Buda, Konfüçyüs, vardır, hepimiz biliriz, bu şahısların öğretileri ve tavsiyeleri vardır, bunların putlaştırıldığını görürüz, bu şahıslar hakkında şuanda yeterli bir bilgiye sahip değiliz, bu şahıslar peygamberdir demiyorum asla böyle anlaşılmasın, elimde böyle bir kanıt da yok, ama insanın aklına bazı şeyler geliyor bu konuda, doğusunu hakikati elbette Cenabı Allah bilir.

Hintlilerin yine Buda ve Brahma’ları vardır, bunları da dikkatlerinize sunuyorum, ancak belirttiğim üzere asla bu şahıslar birer peygamber idi demiyorum ve demem de, hakikati şüphesiz Allah cc. biliyor.

Gerek Çinlilerin ve Japonların ve gerekse Hintlilerin kendilerine göre çeşitli inanışları, iyi ve kötü ruh kavramları, hatta ölüm sonrası hayat, cennet ve cehennem kavramları vardır.

Kızılderililerin de kendilerine göre çeşitli inanışları, iyi ve kötü ruh kavramları, hatta ölüm sonrası hayat, cennet ve cehennem kavramları vardır, keza Aztek ve Maya uygarlıklarının da benzeri kavramları ve inanışları vardır.

Yine Afrika kavimlerinin de ölüm ve sonrasına dair, mükafat ve ceza hususlarında, ölüm ve diriliş hususlarında, iyi ve kötü ruhlar hususlarında, inanışları vardır.

Şimdi düşünün ki, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olan, birbirinden habersiz ve alakasız, çeşitli renk ve yapıda bu insanların, bu milletlerin hepsinde neden benzeri kavramlar, neden benzeri inanışlar vardır. Afrikada dünyadan habersiz olan ve hatta bilimden teknolojiden uzak küçücük kabileler halinde yaşayan bu insanların, nasıl oluyor da benzeri inanışları oluyor, nasıl oluyor da hiçbir şeyi bilmedikleri halde ölüm ve sonrasından kendi inanışlarına göre bilgileri oluyor, nasıl oluyor da ruhlar hakkında ve cennet ve cehenneme dair bazı bilgi ve inanışları oluyor.

Bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkarak elde ettiğimiz sonuç, tüm kavimlere, ve tüm bu milletlere de bir uyarıcının, bir elçinin, bir peygamberin geldiği, ancak belki atalarına geldiği, zamanla ise her şey gibi bazı şeylerin bozulmaya, tahrif olmaya yüz tuttuğu ve farklılaştırıldığı, aslından özünden koparıldığı ve yanlış birtakım inanışlar haline dönüştürüldüğüdür…

Bu hususlarda aşağıda verdiğim bazı ayeti kerimeleri de inceleyin sevgili kardeşlerim, Rabbim bizlere, tüm Müslüman kardeşlerimize ve tüm insanlığa Hidayet versin…

“Biz senden önce de bir çok resul/peygamber gönderdik. Onlardan bazısını  sana anlattık, bazısını ise anlatmadık.”(Mümin, 40/78) 

“Biz her millete bir peygamber gönderdik.O da “Allah’a ibadet edin, tağuttan uzak durun!” dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidâyet nasib etti, bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görün!”(Nahl, 16/36).

Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz'dir, Hikmet Sahibi'dir. (İbrahim, 14/4)

Biz peygamber göndermedikten sonra azab edicilerden değiliz."(İsrâ, 17/15). 

Nuh'a ve ondan önce gelen peygamberlere indirdiğimiz gibi sana da vahiy indirdik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Harun'a, Süleyman'a vahiy indirmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik.(Nisa/163)

Daha önce bazılarını sana anlattığımız, bazılarını da anlatmadığımız peygamberler gönderdik. Allah, Musa ile de bizzat konuştu.(Nisa/164)

Bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki, bu peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri hiçbir bahaneleri kalmasın. Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir.(Nisa/165)

16/ EN-NAHL -36- Biz her millete bir Peygamber gönderdik. O da ‘ALLÂH’a ibâdet edin, tağuttan uzak durun!’ dedi. Sonra onlardan bir kısmına ALLÂH hidâyet nasîb etti, bir kısmı hakkında da sapacaklarına dâir hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyâyı da Peygamberleri yalancı sayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görün!


63- ALLÂH şâhiddir ki, Biz senden önce bir çok ümmete kendilerini irşâd etmeleri için Resûller gönderdik, fakat şeytân onların bâtıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden Peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytân dünyâda olduğu gibi, bu gün de onların dostudur. Onlara gâyet acı bir azâb vardır.

35/ FÂTIR -24- Evet, Biz seni gerçeğin tâ kendisine mâlik olarak, rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azâbla uyaran bir elçiler olarak gönderdik. Zâten uyaran bir Peygamber gelmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur.

 

 

AV.KURTULUŞ AYBİRDİYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SEÇTİKLERİMİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
Usta Kalem Ferudun Özdemir'in GÜLNİHAL Kitabı Okuyucuları ile Buluştu Almakta Acele Edin
Usta Kalem Ferudun Özdemir'in GÜLNİHAL Kitabı Okuyucuları ile Buluştu Almakta Acele Edin
Kaleme aldığı kitapları büyük bir ilgiyle takip edilen Ferudun Özdemir, bu sefer bir romanla okurlarının karşısına çıkıyor.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
KURTULUŞUN ANAHTARI NAMAZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
N.Arslan CANKORU
SAYILMAZ
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Ediz SÖZÜER
İbadetin Yüksek Hakikatini Keşfetmek (Risale-i Nur Eğitim Programı-3)
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
İbrahim Faik BAYAV
Mülk Suresi, Ayet: 16 ve 17
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Elif TAVŞU
ŞİMENDİFER İLE BEKÂYA DOĞRU
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Çok İLGİNÇ ve İbretlik bir “SİMİTÇİ Olayı” Tezatlıklarda Boğulma Yaratılan İlk İnsanın Cenneti Neredeydi? “%98 EVET Çıksa bile Tanımayacağız!!!”
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Mehmet GÖÇMEZ
HUZUR
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Veysel DİNÇ
YANSIYAN SESLER
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
SON YORUMLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim