Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

Ve Asr-ı Saadet geldi!..

04 Mart 2014, 14:23

Bismillahirahmanirrahim

Veda hutbesinden bir nidâ yükseliyor: " Kadınlar size emanet.''

Cahiliye dönemi: Bilgisizlik,gerçeği tanımama.. "Nefsin ilimden mahrum ve hâlî (boş) olması" durumunu ifade eder. Câhiliyye (Hz. İsa' dan sonra peyganberimiz(sav)'in gelmesine kadar geçen zaman) döneminde, kadına değer verilmez, hak ve hukuku tanınmaz, adeta bir eşya gibi telakki edilip miras alınırdı. Biri ölüp karısı dul kalınca ölenin varislerinden gözü açık biri hemen elbisesini kadının üzerine atardı. Kadın daha önce kaçıp bu halden kurtulamazsa artık onun olurdu. Dilerse mehirsiz (erkeğin evlenirken kıza vermesi gereken altın, mal veya bir menfaat.) olarak onunla evlenir, dilerse onu bir başkasıyla evlendirerek mehrini almaya hak kazanır ve kadına bundan bir şey vermezdi. Dilerse, kocasından kendisine kalan mirası elinden almak için onu evlenmekten menederdi. Bunun üzerine inen ayette: " Ey inananlar! Kadınlara zorla mirascı olmaya kalkmanız size helal değildir.''(en-Nisâ,4/19) buyrulmuştur. Yiyeceklerin bazısı yalnız erkeklere ait olup kadınlara yasak ediliyordu. "Onlar; bu hayvanların karınlarında olan yalnız erkeklerimize olup, eşlerimize yasaktır. Ölü doğacak olursa hepsi ona ortak olur.'' Dediler.(En'âm,6/139) Kızları diri diri gömerlerdi: onlar bunu namuslarını korumak veya ar telakki ettikleri için, bazıları da sakat ve çirkin doğduklarından yapıyorlardı. Kur'an-ı kerim'de bu ayetlerde bunları anlatmaya işaret etmiştir: " Onlardan birine Rahman olan Allah'a isnat ettikleri bir kız evlat müjdelense içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi.''(ez-Zuhruf,43/17) " Diri diri, toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman...''(Tekvir,81/8-9), "Ortak koştukları şeyler müşriklerden çoğuna çocuklarına öldürmeyi süslü gösterirdi.''(el-En'âm,6/137) bitmek bilmeyen bir çok huzursuzluk vardı..

Ve Asr-ı Saadet geldi ... kadınlara' da saadet geldi.. Kadınlar toplumda ikinci sınıf muamelesi ile karşılansalar da halbuki bilinenin aksine islâm dinimiz kadına çok büyük değer ve önem verir. Allah(c.c.) kadınlarımıza toplum içerisinde koruyup kollamalarını, onlara sevgi ve saygı gösterilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim ayetleri ile bizleri aydınlatmıştır. İslâm dini, kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizâm ve sistemin veremediği müstesna bir makama sahip kılmıştır. İslâm'ın kadın için tesis ettiği konum, onun fıtratına uygun, ona tam bir güvenlik veren ve onu küçük düşürücü şartlara karşı koruyucu mahiyettedir. Müslümanlıkta kadın sultandır.. Cahiliyye döneminin aksine Rasulullah(sav) şöyle buyuruyor: ''Onlara (kadınlara)yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, fena söz söylemeyin.''(Müslim) " Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerin de hakları vardır.'' Buyurmuştur.(Bakara suresi/228) "Kocası tarafından boşanan kadınların maruf(meşru) bir tarzda yararlanma ve geçim payları vardır. Bu, sakınanlar üzerinde bir hak borçtur. (bakara suresi,241) Başka bir hadis-i şeriflerin de "Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allah'u teâlânın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!"(Müslim) "İman açısından müminlerin en kâmili ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır." (Nur sûresi 61. âyet-i kerîme) buyurmuştur. O'nun (sav) hanesi yeryüzünde gelmiş-geçmiş ve gelecek hanelerin, kurulacak yuvaların en mesudu, en bahtiyarı ve en bereketlisi olmuştur. O'nun (sav) hânesinde her zaman burcu burcu saâdet kokardı. Âlemde hiçbir kadın Peygamberimiz (sav)'in, hanımlarını sevdiği gibi sevilmemiştir. Hiçbir erkek de Peygamberimiz (sav) gibi sevilmiş değildir. Bu sevgi halesinin elbette bir sebebi vardı. Allah Rasûlü eli altında bulunanlara uyguladığı terbiye usûlüyle onların kalplerinde, sonsuz bir alâka ve bağlılık hasıl etmiştir. Bir eş ve babanın ailesine olan ilgisinin en önemli göstergesi, onlarla birlikte vakit geçirmesidir. Peygamberimiz (sav), buna îtinî eder, ne ibâdeti, ne arkadaşlarıyla geçirdiği vakit ne de dünya meşguliyeti buna mani olmazdı. O, ailesi ile birlikte olduğunda, onlarla sohbet eder, hal ve hatırlarını sorar, şakalaşır ve eğitmeye çalışırdı.. Son Nebi peyganberimiz Hz. Muhammed(sav)'in getirdiği İlahi Beyan'da özellikle erkeğe hitapta bulunularak eşiyle hoşça ve güzelce geçinmesi, onda hoşlanmayacak bir yön görse bile bunu kavga ve ayrılma sebebi yapmaması, bunlara katlanmak suretiyle bilmediği başka yön ve yerlerden mükâfatların takdir edileceği (Nisa Sûresi, 4/19) vaat edilmiştir ki, böyle bir tavsiye, eşler arasındaki ahengin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından oldukça manidar dır. "Onda ?sukûn bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.''( Rum suresi,21) Allah(c.c.), Kur'an-ı Kerim'de mü'minlere Hz. Peygamber (sav)'i örnek gösteriyor: "Allah'ı ve âhiret gününü arzulayan ve Allah'ı çokça zikredenler için, siz mü'minler için Allah'ın Rasulünde pek güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 33/21.) buyuruyor. Canlar ve cananlar pınarı.. Hz. Hatice vefalı bir eşti.. Vefalıya karşı vefalıların en güzeli Efendimiz(sav)'di.. Resulullah (sav) insanlara iki cihan saadeti sunmak için gelmişti. O bir elçiydi Ancak bu yolda yalnız değildi. En zor anında bile yanından hiç ayrılmayan, umutsuzluğa kapılmayan, asil ruhlu bir kadın vardı: O şerefli kadın Hz. Hatice'ydi.. Peyganberimiz(sav) bize her hali ile örnekti, eşlerine karşı çok sabırlıydı. şakacı ve güler yüzlü idi. Eve selam ve güler yüz ile girerdi. Allah'ın elçisi kadınlara iyi davranır ve erkekleri kadınlara iyi davranma konusunda uyarırdı.. Resulullah (sav) hz. Âişe (ra) validemiz ile yaşadığı âile hayatında bizler için alabildiğince güzel bir örnek olmuştur.. Bazı şeyler vardır ki, sadece ihtiyaçtan doğmaz: aynı zaman da diğer insanlardan farklı hisler beslemeyi gerektirir.. Efendimiz(sav) bir sefer esnasın da mübarek başını Hz. Âişe validemizin dizine koyup uyuduğu gibi, bu fâni âlemi âdeta yetim bırakarak ebed tarafına göçerken de yine onun dizlerindeydi.. iyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı kerimde de meâlen,(Onlarla iyi, güzel geçinin!) buyuruluyor. (Nisa 19) Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır.. Kadınınızı kırmayınız! Kırılmış bir kaburga, canınızı yakar.. "Dünya geçici bir faydadan ibarettir Ona fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.'' (Müslim,Nesai,Nikah 15) Şunu iyi bilelim ki O(sav), sadece kuru bir örnek değil, her emri yerine getirilmesi lazım gelen ve her hareketi benimsenip, hayata yansıtılması gereken bir rehberdir. Kâinat'ın Efendisi (sav.), her mü'min için tanınması ve uyulması gereken mükemmel bir rehberdir. Allah(c.c.) buyuruyor ki: " Rasul size neyi verdi ise, onu alın! Neden men etti ise ondan da sakının" (Haşr, 59/7.) Zaten O'nun sözleri ve hareketleri kendi nefsinin eseri değildir. Yüce Mevlâ'nın vahyi ve ilhamının mahsulüdür. ( Necm, 53/3-4.) / Allah Rasûl'ünün sözlerini, ilaç yapmak için almalıyız .. Peyganber(sav) efendimiz veda hutbesinden kadınlar hakkında da seslenerek kadınlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.. Aklı başında olan bir adam, refikasına(eşine) muhabbetini ve sevgisini, Beş on senelik fâni ve zâhirî hüsn-ü cemâline bina etmez. " Biz insana, ana babasına iylik etmesini tasfiye ettik, anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.'' (Ahkaf suresi 44) Bir adam Resulullah(sav)'a gelerek, ben Allah yolun da cihad etmek istiyorum dedi. Resulullah(sav) ona dedi ki: " Anan sağ mıdır?'' Adam evet dedi. Allah Resulü: " Onun ayağına dikkat et cennet ordadır.'' Buyurdu. "Cennet annelerin ayağı altındadır.'' Diyen dinimiz kadına hak etmiş olduğu değeri vermiştir. Şu halde, İslamiyet kadına fazla değer vermiyor demek, din düşmanlığından başka şey değildir. Sahabe, cahiliye devrinde bir ateşin içindeydi. Peygamberimiz, onları o ateşten çekti aldı. Aynı şey bugünkü Müslümanlar için de geçerli. Sahabeye tanınan hak, her Müslüman'a tanınmıştır. Yani bir Müslüman'ın hayatında "cahiliye devri" olabilir. Amma sünnet-i seniyyeye ittibâ ederek, o devirden çıkmak mümkündür. İlk Müslüman bir kadındır. Kur'an-ı kerim'de Nisa(kadınlar), müntehine (imtihan edilen kadın) mücadele(mücadele eden kadın), Meryem(hz.isa'nın annesi).. gibi sure isimleri vardır.. Salât ve Selam, O' (sav)'e, Â'li'ne, Ashab'ına ve Ehli Beyt'ine olsun .

Öznur Macit

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim